Shanghai Dutch School op BISS

Shanghai Dutch School op BISS, Puxi

Shanghai Dutch School op BISS, Puxi
Shanghai Dutch School (SDS) is een school voor Nederlandse Taal en Cultuur (NTC) in Shanghai voor Nederlandstalige kinderen. De school is een volledig onderdeel van British International School Shanghai (BISS) te Puxi en biedt een hoogwaardig Nederlands taalprogramma voor peuters, leerlingen van de basisschool en voortgezet onderwijs tot en met vwo, klas 6.

BISSPuxi-Postcard EYC Open Day Dutch

― Het Nederlands onderwijs is inbegrepen in het schoolgeld van BISS Puxi, er hoeft geen extra schoolgeld betaald te worden aan SDS.
Alle Nederlandstalige studenten worden tweetalig opgeleid tijdens de schooluren van BISS Puxi. De kinderen volgen het Britse curriculum in de Engelse taal met daarbij het vak Nederlandse taal en cultuur, dat is opgenomen in het dagprogramma van BISS Puxi. In groep 8 en voortgezet onderwijs klas 1 en 2 wordt het vak Nederlands aangevuld met aardrijkskunde en geschiedenis omdat uit ervaring gebleken is dat alleen Nederlandse taal studeren niet voldoende is voor het bereiken van het gewenste instroomniveau in Nederland en België.
Op SDS hoeven de leerlingen geen naschoolse Nederlandse lessen te volgen en kunnen ze zonder achterstand in de Nederlandse taal en met een native Engels niveau, vloeiend doorstromen naar het onderwijs in hun vaderland of elders in de wereld.
Nieuwe leerlingen worden snel opgenomen in de BISS-gemeenschap omdat ze geholpen worden door Nederlandstalige klasgenoten en door de leerkrachten, niet alleen in de klas maar ook in de kantine, in de pauzes en tijdens schoolactiviteiten. Een fijne start als het kind nog onwennig is, nog geen vrienden heeft of niet goed Engels praat.
Op de basisschool richt SDS zich op de kerndoelen voor Nederlandse taal afgegeven door OC&W. Om te bepalen of deze doelen zijn bereikt, worden twee keer per jaar de toetsen van het leerlingvolgsysteem van Cito afgenomen, ook bestaat de mogelijkheid voor deelname aan de Cito-eindtoets in groep 8. Zo kunnen ouders altijd zien hoe het kind scoort ten opzichte van een in Nederland wonende leeftijdgenoot.
Voor studenten in het voortgezet onderwijs wordt door BISS/SDS gestreefd naar het behalen van het bilingual diploma IGCSE-Engels/Nederlands (doorstroom naar havo of vwo klas 5 ) of IB-Engels/Nederlands (vwo-diploma). Beide diploma’s zijn (inter)nationaal erkend en beide talen worden geëxamineerd op first language niveau. In het BISS-programma, vanaf groep 8 (year 7), is het mogelijk om naast Engels en Nederlands nog te kiezen voor een extra taal, een second language waar ook, indien gekozen in het eindpakket, examen in wordt afgenomen; Frans, Duits, Spaans of Mandarijn. Het instromen op een middelbare school, starten op een hbo-opleiding of universiteit levert hierdoor geen problemen op.
Naast het verzorgen van uitstekend onderwijs is Shanghai Dutch School een waardevolle en actieve Nederlandse en Belgische gemeenschap voor de kinderen maar zeker ook voor de ouders. Elke week is er na school een ‘Dutch Club’ waar kinderen vrijwillig aan kunnen deelnemen en waar ouders welkom zijn. De familieactiviteiten worden altijd druk bezocht en zijn goede gelegenheden voor ouders om elkaar te ontmoeten, werk van kinderen te bekijken, klasgenoten van de kinderen te leren kennen en met de leerkrachten te praten, dit alles in een herkenbare culturele en ontspannen sfeer onder het genot van een hapje en een drankje.
Informatie over SDS is te verkrijgen via de directeur:
Chris Samsom: [email protected]
Facebook: www.facebook.com/ShanghaiDutchSchool.
Voor meer informatie over BISS zie: Facebook: https://www.facebook.com/BISSPuxiOfficial